Geofysiskt mätning

Vi utför jordartsbedömningar med så kallade sub-bottom profiler (penetrerande ekolod)

Så fungerar metoden övergripande;
Lågfrekventa ljudpulser med hög energi sänds ut från ekolodet, den låga frekvensen och höga energin gör att ljudpulsen vid gynnsamt jordlagerförhållande kan tränga ner till 40-50 meters djup.

En mottagare(hydrofon) registrerar reflexions skillnader som uppstår när ljudpulsen passerar igenom olika medium/material, desto större skillnad desto starkare reflexion styrka. (tekniken kan liknas med seismisk undersökning)

Metoden har visat sig vara särskilt effektiv när lösa lättpenetrerade materialer finns i toppen på undersökningsnivåerna och en distinkt underliggande morän eller bergnivån finns. En undersökning som många gånger kan spara tid och pengar inför t.ex. en geoteknisk borrning för att ge en förhandsindikering av jordlager nivåer.

Vårat instrument jobbar i frekvenser mellan 2-12khz och med 10kw möjlig uteffekt. Indikerade reflexions nivåer kan digitaliseras i instrumentets mjukvara och användas vidare för framställning av t.ex. ekvidistanskurvor. 

Färdigbearbetad data kan levereras i Autocad, GIS, KML, mm.

Torbjörn Vestlund
070 677 86 53
torbjorn@nse.nu

ORGNR: 556724-7134
NÄSSLANDSVÄGEN 17
87010 ÄLANDSBRO

Stäng meny