Klarramning

Vi utför klarramning i hamnar och farleder. Klarramning innebär att en mekanisk avkänning av djupförhållanden utförs. En stålbalk nersänkt till ett förutbestämt djup förflyttas fram över ytan som skall djupkontrolleras. 

balkens position, djup, fart, och heading loggas kontinuerligt i programvara för redovisning. Mätningen utförs enligt Transportstyrelsen/Sjöfartsverkets kvalitetskrav för införande av resultatet i svensk sjökort. (svensk sjömätningsstandard FSIS-44)

Torbjörn Vestlund
070 677 86 53
torbjorn@nse.nu

ORGNR: 556724-7134
NÄSSLANDSVÄGEN 17
87010 ÄLANDSBRO

Stäng meny