Multibeam mätningar

NSE Konsult utför högupplösliga multibeammätningar enligt högsta hydrografiska standard (IHO-S44) eller bättre.
NSE utför och levererar godkänt hydrografiskt underlag till Sjöfartsverket för produktion och rättelse i svensk sjökort.

Med våra specialbyggda trailerburna båtar förflyttar vi oss snabbt och kostnadseffektivt mellan olika uppdrag. Vi utför multibeammätningar i komplicerade miljöer som t.ex. kraftverksdammar älvar mm, detta kräver många gånger extra handpåläggning för att slutresultatet ska få högsta möjliga kvalitét.

Multibeamsonar tekniken är en samverkande ekolodsutrustning med ett flertal sensorer som t.ex. rörelse, heading och positions instrument. Vårat multibeamekolod kan generera upp till 20.000 mätpunkter per sek i 150° vinkel.

Högupplöst bottenscanning kan också vara till stor nytta för andra ändamål än djupbestämning som t.ex. för att lokalisera bottenstrukturförändring för att avgränsa ett utsläppsområde, eller för att upptäcka eroderingar och skredområden mm.

Metoden är även effektiv för att upptäcka och positionera föremål som t.ex. vrak, sjöledningar eller andra objekt. I projekt som inte kräver fullständig bottentäckning kan vi erbjuda mätning med singelbeam lodning, så kallade enkelstrålig mätning

Vårat kundsegment är oftast kraftverksbolag, hamnar, kommuner eller andra konsultföretag, men vi utför även sjömätningar till båtklubbar, organisationer mm.

Vi levererar mätresultatet i en mängd olika industristandard format som T.ex. GIS KML Auto cad mm.