Övriga entreprenad-tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av övriga sjöentreprenadtjänster som tex. muddringsarbeten, utläggning av erosionsskydd, tunga sjölyft, sjöbärgning, rivningsarbeten, sedvanliga dykentreprenadarbeten, dykbesiktningar mm.