Sediment & Vattenprovtagning

Med våra specialbyggda båtar och egenkonstruerade provtagningsutrustningar utför vi effektiva och kvalitets riktiga provtagningar i både sjö och havsmiljö. Vi har nödvändiga kunskaper och långvarig erfarenheter av sediment och vattenprovtagning.

Våra provtagningsbåtar har elektronisk utrustning för lokalisering och positionering av provtagningsplatser samt andra tekniska hjälpmedel som vinschar, stödben mm, för att effektivisera och underlätta fältarbetet.

Våran specialitet är kolvprovtagning i djupa sediment med egenkonstruerad provtagare och provtagning med stor skopa. Inför en provtagning kan vi även erbjuda högupplöslig multibeammätning och bottenkaraktärs analys, detta kan tillföra ett betydande mervärde inför framtagning av provtagningsplaner och slutredovisning.

Vi utför även Video och foto dokumentering i marin miljö