side-scan sonar

Side scan sonaren är ett slags sidotittande ekolod som vanligtvis bogseras en bit ovanför botten. Instrumentet sänder ut ultraljud-strålar som reflekteras tillbaka från havsbotten och föremål. Restiden och styrkan på ekosignalen analyseras och omvandlas sedan till bildmosaik i instrumentets mjukvara.

Side-scan sonar undersökning är särskilt effektivt för detektering och positionering av föremål som tex sjöledningar, vrak, eller andra objekt. Men kan även till viss del användas för att bedöma karaktären på sjöbottens yta. Karaktärsbedömningen av botten kan ibland vara till stor hjälp för att exempelvis fastställa möjliga provtagningsplatser inför en sedimentprovtagning eller bedöma gräns för erosionsmaterial mm.

Vi har sonarer med olika frekvenser samt kunskaper för att säkerställa ett bra undersökningsresultat för just erat ändamål.

Insamlad bottenmosaik kan levereras som KML/GIS-kartor eller som PDF rapporter.

Torbjörn Vestlund
070 677 86 53
torbjorn@nse.nu

ORGNR: 556724-7134
NÄSSLANDSVÄGEN 17
87010 ÄLANDSBRO

Stäng meny