Sjöledningar

Vi utför utläggning och upptagning av vatten och el ledningar. Vi kan erbjuda helhetslösningar med förekommande projektering.

Vi har långvarig erfarenhet av ledningsutläggning i alla dimensioner. Förläggning av sjöledningar ska enligt vår mening föregås av noggrann projektering för att uppnå en långvarig problemfri funktion.

Vi kan erbjuda marina undersökningar av tänkt ledningsstråk för att fastställa lämpligheten till förläggning eller föreslå alternativ lösning.