PNG

Norrlands Sjöentreprenad(NSE) är ett Konsult och Entreprenadföretag med mer än 20års erfarenheter inom ett flertal marina verksamhetsområden.

Vi utför marina mätningar och provtagningar med hög kvalitet samt en mängd olika
sjöentreprenad tjänster som t.ex. sjöledningsarbeten, dykning, pråmbogseringar, muddringar, isbrytning, pontonuthyrning mm.

Vi utför även projektering och utredningsarbeten av marina objekt, ett arbete som exempelvis kan bestå av statusbesiktningar, kostnadsberäkningar, utförandemetoder mm.

Vårat mål är att ständigt förbättra kvalitén och servicenivån på våra tjänster, vi jobbar även aktivt för att minska miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön.

NSE är en samarbetspartner från konsultutredning till utfört arbete med kunskaper och utrustning för ett kostnadseffektivt och kvalitets-riktigt utförande.

Punktmoln sjunken pråm

Multibeam mätning

Som specialitet utför vi högupplösta marina djupmätningar med singel och multibeam teknik enligt högsta hydrografisk standard (IHO-S44) och bättre.

Våra kunder är kraftverksbolag, hamnar, andra konsultföretag, kommuner, mm.

Side-scan sonar

Side-Scan metoden används vanligtvis för detektering av bottenliggande föremål, men kan även användas för att bedöma karaktären på ytliga bottenmaterialer tex inför en sedimentprovtagning.

Exempel på Sidescan
Exempel på geofysisk mätning

Geofysisk mätning

Vi utför jordartsbedömningar med så kallade subbottom mätning. (lågfrekvents ekolodning)
Metoden kan liknas med seismisk undersökning.

Geoteknisk borrning

Våran pontonutrustning är välanpassad för ett effektivt fältarbete med bland annat propellerdrift, stödben, samt RTK positionering som hanteras av erfaren personal.

Borrponton
Sedimentprovtagning med Najad

Sediment & vatten provtagning

Vi har specialbyggda båtar och provtagningsutrustning för en effektiv och kvalitetsriktig provtagning i marin miljö. Utrustningen etableras trailerburet mellan arbetsplatserna med våran dragbil.

Klarramnings mätning

Mekanisk avkänning av djupförhållanden. Mätningen utförs enligt Transportstyrelsen/Sjöfartsverkets kvalitetskrav för införande av resultatet i svensk sjökort. (svensk sjömätningsstandard SFIS-44)

Klarramning med ramponton
ROV i Vatten

ROV Dykning

Med en ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) kan vi snabbt och enkelt utföra besiktningar eller inspektioner.

bogsering, isbrytning & assistans

Med våran isgående bogserbåt tar vi på oss allehanda uppdrag, bogserbåten har en nyinstallerad miljögodkänd motor för att vi ska tillgodose våra kunders förväntade funktions och miljökrav.

MAX
en 450 ledning

Sjöledningar

Vi utför utläggning och upptagning av vatten och el ledningar. Vi kan erbjuda helhetslösningar med tillhörande projekt planeringar samt besiktning.

Ponton-uthyrning

Pontonsektionerna kan byggas ihop efter kundens behov beträffande dimension och lastkapacitet och vid behov även utrustas med vinschar samt stödben.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Glad dykare

Övriga tjänster

Muddring, utläggning av erosionsskydd, tunga lyft, bärgning, rivningsarbeten, dykarbeten mm.